web: odpalavskychvrsku.cz
Adam Machala, Hevlín 125, 671 69 Hevlín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel odpovědi na Váš vznesený dotaz.
Údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu, za jakým byly shromážděny (například zpracování Vašeho dotazu).
S uvedeným zpracováním udělujete souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na adammachala1@seznam.cz

Dále mohou být zpracovány tyto údaje:

Kdy budou Vaše osobní údaje zpracovány:

Dle GDPR máte právo:

Vaše osobní údaje sdělujete dobrovolně a souhlasíte s textem na této stránce s názvem Zpracování osobních údajů (zpracovani-osobnich-udaju.html)